Søg
  • https://www.dropbox.com/s/cgj8xtxnqf3f87z/FNyheder

LO Sydfyn udsætter repræsentantskabsmøde 16.april 2020

Situationens alvor og sundhedsfaren samt forbud mod forsamling i større grupper, forsamlinger og arrangementer får den konsekvens, at LO Sydfyn udsætter det årlige repræsentantskabsmøde til hele sundhedssituationen er i bedring.

Dato, tid og sted for et nyt repræsentantskabsmøde vil blive meldt ud så snart, at der er truffet beslutning herom.
8 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk