Søg
  • Pressemeddelelse om Faaborg-Midtfyn Kommunes

Faaborg-Midtfyn Kommune skal overholde de aftaler, de har indgået!


De faglige organisationer anerkender, at Faaborg-Midtfyns Kommune er under økonomisk pres, og er tvunget til at efterprøve sine udgifter. Eventuelle besparelser skal imidlertid ske på et retvisende og oplyst grundlag. På denne baggrund tager vi stærkt afstand fra besparelsesforslag 261, der handler om det generelle lønniveau i kommunen.

Uklare beregninger

Kommunale embedsmænd har tilsyneladende fundet ud af nogle medarbejdergrupper i Faaborg Midtfyn Kommune er bedre lønnet end i nabokommunerne. Vi mener ikke, de beregninger giver et retvisende billede. Kriterierne for beregningen er uklare. Det fremgår eksempelvis ikke om der er taget højde for overarbejde, udbetalt 6. ferieuge m.v. Det er ikke vores indtryk, at der er medregnet eventuelle forskelle i medarbejdernes anciennitet og særlige kompetencer.

Vi tvivler på, at beregningen har kompenseret for, at sammenligningskommunerne og Faaborg- Midtfyn ligger i forskellige overenskomstbestemte løngrupper – Faaborg-Midtfyn ligger i løngruppe 1. Nabokommunerne Assens og Svendborg er i løngruppe 0. Alene dette punkt kan give en årlig forskel på mere end 4.000 kr. for en fuldtidsansat.

Kommunens troværdighed undergraves

Vi mener, at generelle besparelse på hele medarbejdergruppers løn er et angreb på princippet om ’ny løn’. Det drejer sig om midler fra de centrale overenskomster, som gemmes til lokal forhandling. Det er undergravende for kommunernes troværdighed som aftalepart, hvis disse aftaler ikke respekteres. Dette strider desuden mod Kommunernes Landsforenings anbefalinger og princippet om lokal løndannelse. Besparelsesforslag 261 undergraver på denne måde selve princippet i ’den danske model’. Faaborg-Midtfyns Kommune har som arbejdsgiver et stort ansvar for at behandle sine ansatte ordentligt og anstændigt. Det kræver blandt andet, at man overholder de aftaler, som man indgår.

Yderligere information:

Susan Bøg Nielsen, formand for LO Sydfyn, telefon 2324 2479

John Christiansen, formand for FTF Region Syddanmark, telefon 4062 6006

#nyheder

20 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk