Søg
  • Stop Uligheden

Uligheden stiger på Sydfyn


Uligheden mellem rige og fattige i Danmark er stigende, også på Sydfyn.

Tager vi f.eks. Svendborg Kommune, så har den fattigste tiendedel af befolkningen i de sidste 10 år fået færre penge mellem hænderne, mens den rigeste tiendedel har fået hele 18 procent flere penge til forbrug.

Faktisk ejer de 100 rigeste i Svendborg en formue på over 4 mia. kroner, bl.a. fordi de har fået store skattelettelser.

Men samtidig antallet af fattige børn eksploderet, så hvert 10. barn på Langeland vokser op i fattigdom. De fattige samler sig i ghettoer, mens de bedrestillede fravælger folkeskolen til fordel for privatskolerne.

Den stigende ulighed er en bombe under vores samfund. Den skaber utryghed og parallelsamfund, og til sidst vil vores samfund knække over.

Vi har brug for at bremse uligheden, så det er slut med at lave flere reformer, der forgylder de rigeste med billigere rødvin og biler på bekostning af de fattigste, der bliver fattigere, skal løbe hurtigere på deres arbejde, samt at de skal vente længere og længere før de må gå på pension.

Jeg vil have et ulighedsstop, hvor forskellen mellem rig og fattig ikke bliver større.

Skal vi kæmpe sammen for det?

Susan Bøg Nielsen

Formand, LO Sydfyn

+45 2324 2479

Kilder:

Se hvordan uligheden er steget i de sydfynske kommuner på hjemmesiden: http://stopuligheden.dk

Øvrige:

På 10 år er andelen af børn der starter på en fri- eller privatskole steget fra 12 til 17 % (2007-2017). På Sydfyn er andelen meget forskellig på tværs af kommunerne, på Langeland er det 10,3 %, mens det i Faaborg Midtfyns Kommune er hele 31,9 % (næsten hver 3. barn). I Svendborg og Ærø ligger andelen på henholdsvis 22,5 % og 16,3 %:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-boern-starter-paa-privatskole-folkeskolen-er-ikke-laengere-det-indlysende-valg

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at hvert 10. barn på Langeland vokser op i fattigdom. På nationalt plan er der tale om hele 64.500 børn:

https://www.tv2fyn.dk/artikel/langelands-boern-er-landets-fattigste

#nyheder

26 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk