Søg
  • Lokalstruktur

Fagbevægelsens Hovedorganisation


LO Sydfyn er kommet godt i gang med det nye år 2019, og der er som altid travlhed med mange ting, og ikke mindst stiftelsen af FH - Fagbevægelsen Hovedorganisation.

LO Sydfyn er en del af denne hovedorganisation, men skifter ikke navn på nuværende tidspunkt.

Vi har 2 år til at finde en lokalstruktur for FH. Dette arbejde er godt i gang. Der har foreløbig været afholdt møde for de 3 LO-sektioners bestyrelser. Et meget positivt møde, hvor der var klar enighed om, at vi skal styrke det lokalpolitiske arbejde, som ligger alle meget på sinde.

I marts afholder vi et møde for alle LO og FTF organisationer på Fyn, for at få input til og drøftelser af, hvordan vi får etableret et godt og givende samarbejde, som kan komme alle FH’s medlemmer til gode.

FH har på landsplan nedsat et udvalg, som sideløbende med sektionerne skal se på den kommende struktur, og i sidste ende skal komme med et oplæg til HF.

LO Sydfyn glæder sig til et kommende arbejde med de mange FTF organisationer.

Vi har allerede nu et godt samarbejde med enkelte FTF organisationer på nogle områder, som er så positivt, at vi med fordel ser mange flere stå sammen om at løse den fælles opgave, der ikke bare sikrer gode arbejdsforhold for vores medlemmer, men i lige så høj grad sikrer dem og deres familier et godt fundament, så vi kan arbejde med den nødvendige ro på hjemmefronten.

#nyheder

29 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk