Søg
  • Læserbrev, LO Sydfyns formand Susan Bøg Nielsen

Lønmodtagere ønsker fleksibel børnepasning


Vores arbejdsmarked er under stor forandring i disse år.

Først og fremmest pendler vi mere end nogensinde før mellem hjem og arbejde og samtidig får flere skæve arbejdstider, som f.eks. når Bilka eller Netto får døgnåbent.

Men mens arbejdsmarked er blevet mere fleksibelt gennem de seneste år, så er den kommunale børnepasning blevet mindre fleksibel med kortere åbningstider og flere lukkedage.

Det betyder desværre, at det bliver sværere og sværere for vores børnefamilier at få hverdagen til at hænge sammen.

En ny undersøgelse fra LO viser desværre at hver 3. lønmodtager med børn under 13 år har oplevet negative konsekvenser for deres arbejde pga. dårlige pasningsmuligheder, især føler mange kvinder sig tvunget til at arbejde på deltid og hver 5. mand har taget en sygedag eller barnets sygedag for at passe deres barn.

Derfor er det ikke overraskende, at 60 procent af lønmodtagerne med skæve arbejdstider siger, at de vil benytte sig af udvidede åbningstider i deres børns dagtilbud, hvis de fik muligheden.

Især her på Sydfyn er det vigtigt, at kigge på vores pasningstilbud og indrette det til den nye virkelighed.

Det er vigtigt for Sydfyn at være attraktiv for børnefamilier - også mere skæve arbejdstider eller lang transporttid, derfor bør vores sydfynske kommuner prioritere området højt i de kommende budgetforhandlinger.

Læs mere om LOs undersøgelse:

  • Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud https://lo.dk/wp-content/uploads/2018/05/hver-anden-foraelder-vil-benytte-oeget-aabningstid-i-dagtilbud-170518.pdf

  • Gevinster af mere personale i dagtilbud https://lo.dk/wp-content/uploads/2018/05/lo-notat-for-lidt-personale-i-dagtilbud-paavirker-foraeldres-arbejdsliv-24....pdf

Øvrig: Flere pendler længere til arbejde https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27211

#nyheder

22 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk