Søg
  • Formandsskabet blev genvalgt

Initiativpris til Svendborg Kommune


LO Sydfyn afholdt repr. møde mandag aften, hvor formand Susan Bøg Nielsen / FOA og næstformand Brita Andersen/ HK begge blev genvalgt, for henholdsvis 2 år og 1 år.

Stemmekortene var gule, og signalerede en advarsel til arbejdsgiverne, men trods en forestående konflikt på arbejdsmarkedet valgte LO, at give årets initiativpris til Svendborg Kommune. En samlet bestyrelse mener, at de tiltag Svendborg kommune tager, skiller sig markant ud i forhold til de øvrige sydfynske kommuner og fortjener en belønning, på trods af den faretruende OK-konflikt. Med i overvejelserne var også, at Svendborg Kommune har truffet beslutning om, at de midler kommunen vil spare, hvis konflikten og dermed lockouten bliver en realitet, føres tilbage til de berørte områder igen.

Svendborg kommune har gjort sig specielt bemærket, når der tales vigtigheden om arbejdspladser og de har lagt en god politik om arbejdsklausuler, herunder sociale klausuler. Herudover er Svendborg kommune i gang med at stramme op omkring et af LO-fagbevægelsens helt store problemstillinger, nemlig lære- og praktikpladser. LO formand Susan Bøg Nielsen udtrykte LO Sydfyns glæde ved, at Svendborg kommune går forrest og tager medansvar i kampen for, at sikre skabelsen af nye lærepladser hos de sydfynske håndværkere og entreprenører og dermed strammer op på de regler, som blev lavet i 2013.

Det er vigtigt, at alle forstår betydningen af, at have de nødvendige faglige ressourcer nu og i fremtiden. At vore unge mennesker får en god og brugbar uddannelse, i en virksomhed, som følger den kollektive overenskomst, hvor der er ordnede arbejdsforhold og samtidig slipper for skolepraktik udtalte LO Sydfyns formand Susan Bøg Nielsen, mens hun bad borgmester Bo Hansen om at komme til talerstolen og modtage initiativprisen på kr. 5.000 på Svendborg kommunes vegne.

Borgmester Bo Hansen takkede for anerkendelsen og tilkendegav, at hele processen med arbejdsklausuler har været en læringsproces, og at der er behov for løbende skærpelser. Borgmesteren understregede, at det er et bredt flertal, som ønsker denne stramning, bakket op af det lokale erhvervsliv, som ønsker at have fair konkurrence, Han takkede LO-fagbevægelsen for de gode input for at sikre, at arbejdsklausulerne fungerer efter hensigten.

#nyheder

54 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk