Søg
  • Det offentligt ansatte skal have del i opsvinget

OK 18 - Nu er nok nok!


Jeg har som formand for både FOA Sydfyn og LO Sydfyn fulgt med i forhandlingerne på det offentlige område, der i øjeblikket spidser til på både det statslige, kommunale og regionale område.

Den danske model, det at arbejdsgivere og lønmodtagere mødes og tager et fælles ansvar, er en styrke, der kommer hele samfundet til gode. Men den danske model er under pres.

Derfor har vi i fagbevægelsen indgået en solidaritetspagt. Vi står sammen om den danske model – politimanden ved siden af SOSU-assistenten, læreren ved siden af ingeniøren, overlægen ved siden af dagplejeren står vi sammen om at sikre ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet.

Vi står blandt andet sammen om at sikre lærerne en aftale om deres arbejdstidsregler. Det er helt utilstedeligt, at lærerne fem år efter skolekonflikten i 2013 som de eneste ikke har en aftale om arbejdstiden, men fortsat har deres arbejdstidsregler dikteret ved en lov vedtaget af Folketinget.

Lærerne beder ikke om andet end at få arbejdsforhold, der svarer til det, alle andre kommunalt ansatte har. Er det for meget forlangt? Mener KL virkelig, at lærerne skal have ringere vilkår end sundhedsplejersker, sygeplejersker, sekretærer og andre offentligt ansatte?

Der er vækst i Danmark. Det kan ikke være rigtigt, at vi kan give skattelettelser, men ikke kan give medarbejderne i det offentlige nogle ordentlige vilkår. Det er på høje tid at få forhandlet en aftale, så folkeskolen kan få en ny start.

Vi har været mådeholdende i den offentlige sektor og indgået kriseforlig i 2011, i 2013 og igen i 2015. Danmark var i krise, og vi støttede naturligvis op. Men nu går det godt i Danmark. Der er lønstigninger i det private – og medarbejderne i stat, kommuner og regioner skal også mærke, at der er vækst i Danmark.

Nu skal også de offentligt ansatte have del i opsvinget

Det nytter ikke at vi igen skal være mådeholdne, så på alle fronter det statslige, det regionale og det kommunale forhandlingsområde står vi fast og sammen NU ER NOK NOK !

Afdelingsformand FOA Sydfyn og

sektionsformand LO Sydfyn

Susan Bøg Nielsen

#nyheder

4 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk