Søg
  • Repr. møde i LO Sydfyn

2 kvinder i spidsen for LO Sydfyn


LO Sydfyn afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11. januar, med henblik på at finde en ny formand og eventuelt en næstformand.

Formandsposten gik til FOA Sydfyns formand Susan Bøg Nielsen, som har været en del af LO Sydfyns bestyrelse siden kommunesammenlægningen, hvor hun var formand for LO’s kommunalpolitiske udvalg på Langeland.

Da hun i 2014 blev valgt til formand for FOA Sydfyn, trådte hun samtidig ind som næstformand i LO Sydfyn.

Susan har gennem sin tid i LO, vist stor evne for samarbejde og er kendt for at sige sin mening og stå ved den. Gode egenskaber, når hun skal være talerør for de godt 17.000 LO-medlemmer på Sydfyn.

Susan suppleres af den nyvalgte næstformand Brita Andersen, fra HK Midt. Brita er formand for HK stat Midt og har været medlem af LO Sydfyns bestyrelse siden 2010. Brita har, ligesom Susan, været en del af LO Sydfyns arbejdsudvalg gennem mange år, og der er stor respekt for hendes samarbejdsevne og arbejdsindsats.

Begge blev valgt uden modkandidat og begge takkede for tilliden og glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

#nyheder

26 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk