Søg
  • AlsFynBroen

Høst de lavt hængende frugter først!


Godt 70 mennesker var samlet til LO Sydfyns fyraftensmøde onsdag eftermiddag, for at tage en drøftelse af en infrastruktur og en Als-Fyn broforbindelse.

LO Sydfyns kommunalpolitiske udvalgsformand Flemming Sørensen bød velkommen til mødet sammen med eftermiddagens ordstyrer Arne Brunholm, formanden for Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd.

I Panelet sad folketingspolitikerne Erling Bonnesen (V) og Erik Christensen (A), lokalpolitikere Kristian Nielsen (V) og Hans Stavnsager Stavnsager (A) samt AlsFyBroens sekretariatschef Jes Ellehauge. Der var god debat og både modstandere og tilhængere af en broforbindelse til stede. Nogle mente, at det er en hjørnesten for Faaborg-Midtfyn kommune, at der kommer en broforbindelse, mens andre var meget bekymrede for den smukke sydfynske natur, støjen og ikke mindst faldende huspriser.

Jes Ellehauge oplyste, at der er positive tilkendegivelser fra politikerne, men at det er en langvarig proces for at få en bro til at blive en realitet. Der skal findes investorer og ”venner” til projektet. Der er ingen tidsplan for projektet, men et fremtidsperspektiv på mindst 10 år, inden den første bil vil kunne køre over broen, hvis arbejdet igangsættes nu. Mange af de store fynske projekter er ved at være i hus, og det giver grobund for nye prioriteter for de fynske politikere.

De økonomiske tal er fra 2011 og derfor forældede. Jes Ellehauge oplyste, at der kommer nye tal om ca. 3 uger, men der vil ikke blive udarbejdet en bundanalyse, da den er alt for omkostningstung.

På spørgsmål fra salen kunne Erik Christensen oplyse, at Nyborg ikke var forberedt nok, til at få stort udbytte af Storebæltsbroen. Antallet af private arbejdspladser er faldet med 2%, men de har til gengæld positiv tilvækst af bosætningen, hvilket kan tilskrives at man nu kan komme fra Nyborg til København på mindre end 1½ time. Derfor er det vigtigt, at være tålmodig og være forberedt.

Der var bekymring for, hvem der vil få de 13.000 arbejdspladser som kan komme i fbm broarbejdet.

Der kom flere forslag til alternativer til broen, bla. hurtigfærge / El-færger med timeafgang i døgndrift, en tunnel eller genindførsel af togdrift.

Folks pendlervaner og mobilitet har ændret sig markant gennem de seneste årtier, og ingen kan forudse, hvordan vi transporterer os om 20-30 år. Men var der enighed om, at høste lavest hængende frugter først, at få etableret en bedre vejforbindelse til Odense, Ringe og Svendborg. Både af hensyn til pendling til Odense, men også for at forberede sig til en evt. kommende bro.

Hans Stavnsager og Kristian Nielsen tilkendegav, at de vil arbejde med infrastruktur på flere niveauer og tidsrammer for den kollektive trafik, både forbedring af vejen til Odense, men også den nære lokale trafik.

#nyheder

9 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk