Fællessekretariat

 

LO Sydfyn har i samarbejde med LO Odense og LO Vestfyn oprettet et fællessekretariat for de 3 LO-sektioner, som har til opgave at sikre tæt samarbejde og koordinering mellem sektionerne, samt sikre fagforeningernes mulighed for, gennem LO, at opnå bedst muligt faglig-politisk indflydelse.
Fællessekretariatet ledes af de 3 LO-formænd i fællesskab. Fællessekretariatet er beliggende hos LO Fyn - Odense, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn kommuner, som fungerer som den daglige leder, og hos hvem administrativt personale og konsulenterne har arbejdsplads.

Fællessekretariatet har p.t. ansat to deltids administatrative medarbejder, 1 konsulent samt en freelance journalist i et begrænset timetal.

Læs hele samarbejdsaftalen (klik her)

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk