2016 Gammel Torvedag
2014 1. maj fest Ærø
2013 1. maj Faaborg
2012 1. maj Ærø
2016 Før Festival på Langeland
2013-08 OK
2013 Erhvervsministeren
2011 Studietur til Bruxelles
2015-08 Gl. Torvedag i Svendborg
4 faglige starter dagen kl. 8. Fra venstre ses: Afdelingsformand Freddy Knecht fra Metal Sydfyn, Afdelingsformand Susan Bøg Nielsen fra FOA, A-kasseleder Sten Jensen fra 3F Byg samt afdelingsformand Tonni Hansen fra 3F.
2013 1. maj Ærø
2012 1. maj broby
2011 1. maj Faaborg
2014 Gl. Torvedag
2013 1. maj Svendborg
2012 1. maj Svendborg
2011 1. maj Svendborg

Sydfyn

Møllergade 56  •  5700 Svendborg  •  Telefon: 30 31 66 64  •  Mail: post@lo-sydfyn.dk